Sudjelovati znači pomagati!

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom bez adekvatne roditeljske skrbi i studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2015. / 2016.

ORGANIZATOR: VELADRION, PTO ŽRNOVNICA, Žrnovnica bb, 53284 Sveti Juraj - turistički kompleks tvrtke AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/A, 10 360 Sesvete, OIB: 34970126847

GLAVNI POKROVITELJ: ORYX GRUPA d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/A, 10 360 Sesvete, OIB: 82333208898 VISOKI POKROVITELJ: Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović

MEDIJSKI POKROVITELJ: VEČERNJI LIST d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb, OIB: 92276133102

raspisuju

NATJEČAJ „IGRAJ SRCEM“

ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2015. / 2016.

I Svrha natječaja

Natječaj se raspisuje u svrhu pomaganja i promicanja visokoškolskog obrazovanja studenata s invaliditetom bez adekvatne roditeljske skrbi i studenata s invaliditetom.

 

II Broj stipendija i iznos

Dodijelit će se 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, koje će se isplaćivati mjesečno, kroz 10 mjeseci akademske godine 2015. / 2016.

 

III Pravo sudjelovanja

Na natječaju za dodjelu stipendija pravo sudjelovanja imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju svim sljedećim uvjetima:

 1. studenti s utvrđenim invaliditetom bez adekvatne roditeljske skrbi i/ili studenti s utvrđenim invaliditetom
 2. da su upisani kao redovni studenti na sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj;
 3. da nisu ponavljali godinu;
 4. da su završili prethodnu godinu studija s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,1, odnosno (za studente prve godine) da su zadnju godinu srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom ocjena najmanje 4,1;
 5. da su državljani Republike Hrvatske;
 6. da nisu stariji od 25 godina;
 7. da nemaju odobrenu stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije.

 

IV Trajanje natječaja i rokovi

Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je od 31.08.2015. godine do uključivo 27.09.2015. godine, do kojeg roka su kandidati obvezni dostaviti prijave.

 

Natječaj se objavljuje u tiskanom izdanju „Večernjeg lista“ i u online izdanju „Večernjeg lista“

Uz prijavu se prilažu sljedeći dokumenti i dokazi:

 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Preslika indeksa
 3. Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju
 4. Preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje RH (studenti s tjelesnim oštećenjima)
 5. Potvrdu fakulteta o upisanoj akademskoj 2015. / 2016. godini
 6. Ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2014. / 2015. godini, a za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja
 7. Izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
 8. Potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2014. godinu za članove kućanstva
 9. Potvrdu o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovni u 2014. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2014. godini
 10. Druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja

Prijave s dokumentacijom šalju se poštom preporučeno, s napomenom na kuverti „IGRAJ SRCEM - NATJEČAJ ZA STIPENDIJE“ na adresu:

AUTO ZUBAK - ZAGREB d.o.o. LJUDEVITA POSAVSKOG 7/A, 10360 SESVETE

 ili elektroničkom poštom, predmet:

„IGRAJ SRCEM - NATJEČAJ ZA STIPENDIJE“
sa skeniranom dokumentacijom u prilogu e-pošte, na e-mail:
zeljka.antolovic@veladrion.hr

Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

V Kriteriji za dodjelu stipendija kandidatima

O dodjeli stipendija odlučivat će peteročlano povjerenstvo koje će biti sastavljeno od 2 predstavnika organizatora, jednog predstavnika glavnog pokrovitelja, jednog predstavnika visokog pokrovitelja i jednog predstavnika medijskog pokrovitelja.

Kandidati koji će dobiti stipendije biraju se tako da se vrednuje stupanj tjelesnog oštećenja, niži dohodak po kućanstvu, viši prosjek ocjena i druga postignuća tijekom studija.

Rezultati će biti objavljeni u tiskanom i online izdanju Večernjeg lista 30 dana po isteku natječaja. Svaki nezadovoljni kandidat može podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

S izabranim studentima sklopit će se ugovor o stipendiranju. Ukoliko pojedini izabrani student odbije potpisivanje ugovora o stipendiranju isti gubi pravo na stipendiju te na njegovo mjesto stupa idući niže rangirani student.

Zahvaljujemo svim pokroviteljima i sponzorima!

Generalni
pokrovitelj

Pod visokim pokroviteljstvom
Predsjednice Republike Hrvatske

Medijski
pokrovitelj

Sponzori